Választható

Programok

óvodánkban

Mi

elhívatottan végezzük munkánkat!

Biztonságos Óvoda

A „Biztonságos Óvoda” program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre
való felkészítésének elősegítése.

Ez a program azért fontos számunkra, mert a környezettudatos gondolkodáshoz a „Zöldközlekedés”
is hozzátartozik, ehhez szükséges gyalogos- és kerékpáros közlekedés szabályait, alapjait pedig már
ebben a korban elsajátíthatják a gyerekek.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy óvodásaink gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést. Ismerjék
a közlekedési eszközöket, az óvoda közelében megtalálható lehetőségeket. (pl.: autóbusz állomás,
vasútállomás) Természetes környezetben figyeljék meg, szerezzenek tapasztalatot, gyakorolják az
udvarias viselkedési formákat (köszönés, jegyváltás). A városi rendezvényekre, helyi intézményekbe
ezért általában gyalogosan jutunk el, így van lehetőségük a gyalogos közlekedés szabályait gyakorolni.

Boldog Óvoda

A program a nevelési év minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és

támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti

fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is

tápláló kompetenciáikat fejleszti.

A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy

vezérfonalat adjon az óvodásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek

legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség

megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a

boldogság különböző összetevőit, feltételeit. 

Célunk olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások nevelése, akik megoldandó feladatként

kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog,

határozott, pozitív énképpel rendelkező óvodássá, iskolássá, majd felnőtté válnak.

pic-30